Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

ThePokeNest

Dark Porygon 2 Neo Destiny Holo LP

Dark Porygon 2 Neo Destiny Holo LP

Giá thông thường $24.99 USD
Giá thông thường Giá bán $24.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Card Name: Dark Porygon 2

Rarity: Holo Rare 

Condition: Lightly Played 

Set: Neo Destiny

Card Number: 8/105

Xem toàn bộ chi tiết