Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

ThePokeNest

Japanese Neo Revelation Booster Pack

Japanese Neo Revelation Booster Pack

Giá thông thường $399.99 USD
Giá thông thường Giá bán $399.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Factory Sealed 

Unweighed & Tamper Sealed 

Mint, Box Fresh Pack 

"Long Pack" / "Long Stem" Hanger Model(

Packs Have Never Touched Big Store Retail Shelves)

Xem toàn bộ chi tiết