Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

ThePokeNest

Metagross Holo Pop 1 Series LP

Metagross Holo Pop 1 Series LP

Giá thông thường $6.99 USD
Giá thông thường $9.99 USD Giá bán $6.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Card Name: Metagross

Rarity: Holo Rare 

Condition: Lightly Played

Set: Pop Series 1

Card Number: 2/17

Xem toàn bộ chi tiết