Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

ThePokeNest

Pokemon: Scarlet & Violet - Temporal Forces - Build & Battle Box

Pokemon: Scarlet & Violet - Temporal Forces - Build & Battle Box

Giá thông thường $18.99 USD
Giá thông thường $21.99 USD Giá bán $18.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Inside the Pokémon Scarlet & Violet: Temporal Forces Build & Battle Box, you'll find:

A 40-card ready-to-play deck, including 1 of 4 unique foil promo cards

4 Pokémon TCG: Scarlet & Violet—Temporal Forces booster packs

A code card for Pokémon TCG Live

Xem toàn bộ chi tiết