Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

ThePokeNest

Pokémon TCG: Sword & Shield-Darkness Ablaze Build & Battle Box

Pokémon TCG: Sword & Shield-Darkness Ablaze Build & Battle Box

Giá thông thường $19.99 USD
Giá thông thường $21.99 USD Giá bán $19.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Get ready to Build & Battle with the Pokémon TCG: Sword & Shield—Darkness Ablaze expansion!

This Build & Battle Box includes a 23-card Evolution pack (which contains 1 of 4 exclusive foil promo cards) and 4 booster packs from Sword & Shield—Darkness Ablaze. You'll use these cards, along with basic Energy (not included), to build a 40-card deck.

Inside this Build & Battle Box, you'll find:

  • A 23-card Evolution pack, including 1 of 4 unique foil promo cards
  • 4 Pokémon TCG: Sword & Shield—Darkness Ablaze booster packs, each containing 10 cards and 1 basic Energy
  • A code card for the Pokémon TCG Online
Xem toàn bộ chi tiết