Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

ThePokeNest

1st Edition Poliwrath Neo Discovery Holo LP

1st Edition Poliwrath Neo Discovery Holo LP

Giá thông thường $29.99 USD
Giá thông thường Giá bán $29.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Card Name: Poliwrath 

Rarity: Holo Rare 

Condition: Moderately Played 

Set: 1st Edition Neo Discovery

Card Number: 9/75

Xem toàn bộ chi tiết