Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

ThePokeNest

Flygon Reverse Holo Stamped Holon Phantoms LP

Flygon Reverse Holo Stamped Holon Phantoms LP

Giá thông thường $24.99 USD
Giá thông thường $29.99 USD Giá bán $24.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Card Name: Flygon

Rarity: Reverse Holo Rare 

Condition: Lightly Played

Set: Holon Phantoms

Card Number: 7/110

Xem toàn bộ chi tiết