Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

ThePokeNest

Giovanni's Persian Gym Challenge Holo LP

Giovanni's Persian Gym Challenge Holo LP

Giá thông thường $11.99 USD
Giá thông thường Giá bán $11.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Card Name: Giovanni's Persian 

Rarity: Holo Rare 

Condition: Lightly Played 

Set: Gym Challenge 

Card Number: 8/132

Xem toàn bộ chi tiết