Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

ThePokeNest

Paldea Legends Tin

Paldea Legends Tin

Giá thông thường $17.99 USD
Giá thông thường $24.99 USD Giá bán $17.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Amount

The Pokémon TCG: Paldea Legends Tin includes:

  • 1 foil promo card featuring Koraidon ex or Miraidon ex
  • 5 Pokémon TCG booster packs

  • A code card for Pokémon TCG Live

Xem toàn bộ chi tiết