Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

ThePokeNest

Perfect Fit Booster Pack Self-Sealing Sleeves 50ct

Perfect Fit Booster Pack Self-Sealing Sleeves 50ct

Giá thông thường $5.99 USD
Giá thông thường Giá bán $5.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
  • 50x Perfect Fit Booster Pack Sleeved
  • Fits All Booster Packs Base Set - Modern & Most Current Set
  • Does NOT For Long-Style Packs
  • The BEST Booster Pack Sleeves For Tamper Sealing & Storing Loose Booster Packs!
Xem toàn bộ chi tiết